MENDIALDEA

Organiko gutxiago errefusa frakzioan / Menos orgánico en la fracción resto

Lehiatu zaitez zure erakundeko herriekin ahalik

eta hondakin organiko gehien biltzeko eta

irabazi hiri-altzariak zure parkeetarako

#IrabaziOrganikoarekin

Compite con los pueblos de tu entidad por recoger

la mayor cantidad de residuos orgánicos y gana

mobiliario urbano para tus parques

#GanaConLaOrgánica